OET-1 08.02.2019.

Napisao: Bojana Novaković
12.02.2019

Ispit iz Osnova elektrotehnike 1 održan 08.02.2019. godine položio je:

Filip Kuljanin     17+16 poena (68%+64%)

 

Kolokvijum 2 položila je:

Vesna Bjeloglav       19 poena (76%)

 

Kolokvijum 1 položili su:

Radmilo Borovina     20 poena (80%)

Aleksandar Radić      16 poena (64%)

 

Uvid u radove sa izradom zadataka održaće se u ponedeljak, 11.02.2019. godine, u malom amfiteatru ETF-a, sa početkom u 12 h.