OOP - 06.02.2019.

Napisao: Bojan Suknović
07.02.2019

Rezultati ispita iz Objektno orijentisanog programiranja održanog 06.02.2019. god.

 

Indeks Ime i prezime a b c d e f g - + Ukupno
775 Marko Mamuzić 5 22 14 5 5 5 0     56
973 Vera Jovović 5 24 14 5 4 2 5 10%   53,1
1665 Stojanka Danilović 5 12,5 13 5 3 15 5 10%   52,65
1695 Siniša Ninković 5 17 10 3 3 0 0 10%   34,2