Električna mjerenja

Napisao: Miodrag Forcan
07.02.2019

Usmeni ispit iz predmeta Električna mjerenja će biti održan u petak 8.2. sa početkom u 12.00h.

Usmeni ispit se odnosi samo na kandidate koji žele da odgovaraju za veću ocjenu.