TMP - 06.02.2019.

Napisao: Bojan Suknović
06.02.2019

 Rezultati ispita iz Tehnike i metode programiranja održanog 06.02.2019. god.

 

Indeks Ime i prezime 1 2 3 4 5 6 7 ∑ - WFA a b c d e ∑ - WPF Ukupno
1344 Bojan Subotić 2 3,5 2 4 6 1 3 21,5 3 3 3 3 5 17 38,5
1440 Nikola Krajina 2 4 2,5 4 6 1 0 19,5 2 3 3 3 0 11 30,5