Numerička matematika-rezultati ispita održanog 1.02.2019.

Napisao: Nataša Pavlović
05.02.2019

Rezultati su u prilogu.

Radovi se mogu pogledati 6.02. od 12:00 do 13:00.