TAU-1 & SAU - 24.12.2018.

Napisao: Marko Bošković
25.12.2018

Tau-1 / Kolokvijum I

     Br. indeksa                            Bodovi

1.    1728                                     90

2.    1738                                     75

3.    1749                                     69

4.    1297                                     61

5.    1663                                     54

6.    1673                                     50

7.    1282                                     25

 

SAU / Cio ispit

1.     1549                                    50