Elektromotorni pogoni

Napisao: Miodrag Forcan
28.11.2018

I kolokvijum iz predmeta Elektromotorni pogoni će se održati u utorak 11.12. sa početkom u 8.30h. Nakon kolokvijuma će se održati nastava (dva časa) sa početkom u 11.30h.