TEK 1 - I kolokvijum

Napisao: Marko Ikić
26.11.2018

Rezultati I kolokvijuma iz TEK 1, održanog 22.11.2018, su dati u prilogu obavještenja. Uvid u radove u utorak 27.11.2018.