Elektromotorni pogoni

Napisao: Miodrag Forcan
26.11.2018

U utorak 27.11. će biti održane vježbe iz predmeta Elektromotorni pogoni, sa početkom u 8.30h.