Odbrana završnog rada I ciklusa studija - kandidat Nikola Kukrić

Napisao: Studentska služba
05.11.2018

Apsolvent NIKOLA KUKRIĆ javno će braniti svoj završni rad pos naslovom UREĐAJ ZA NADZOR MIKROKLIME U PLASTENICIMA u petak, 09.11.2018. godine, u 13:00 časova u maloj sali Elektrotehničkog fakulteta.