Osnovi telekomunikacija - 31.10.2018.

Napisao: Mirjana Maksimović
02.11.2018

Br. indeksa      ocjena

1. 1340         7 (sedam)

2. 1358         6 (šest)