Oktobarski rok 2018 - drugi termin

Napisao: Budimir Kovačević
11.10.2018

Obavještavaju se studenti ETF-a da će u školskoj 2017/18 godini biti organizovan oktobarski ispitni rok - drugi termin.

Raspored polaganja ispita dat je u prilogu.

Na osnovu odluke Senata Univerziteta broj 01-C332-LII/1 od 03.10.2018. godine,  studenti su obavezni uplatiti naknadu na ime troškova izlaska na ispit u drugom  ispitnom terminu u mjesecu oktobru 201. godine u iznosu od 20,00KM, a u skladu sa Troškovnikom za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu.