SAU 09.10.2018.

Napisao: Marko Bošković
09.10.2018

    Br. indeksa                         Bodovi

1.    1539                                    50

2.    1608                                    36

3.    1469                                    28

4.    1402                                    10