OOP teorija oktobar 1

Napisao: Danijel Mijić
09.10.2018

U prilogu su rezultati teoretskog dijela ispita iz Objektno orijentisanog programiranja održanog 9.10.2018.