MEE - teme seminarskih radova

Napisao: Bojana Novaković
24.04.2018

Poštovane kolege, u prilogu su teme za seminarske radove iz Mjerenja u elektroenergetici. Žuto obojene teme su već zauzete.

Rok za izbor tema je 25.4.2018.

Rok za predaju preliminarne verzije rada je 30.5.2018. Termin odbrane biće naknadno oglašen.