Математика 3 - Усмени испит

Napisao: Vidan Govedarica
18.12.2017

Усмени испит из Математике 3, за студенте који су положили први колоквијум,

одржаће се у четвртак 21.12. у 15 часова.