Prezentacija na temu "Big Data Analytics"

Napisao: Budimir Kovačević
16.12.2017

U saradnji sa EESTEC LK Istočno Sarajevo, eksperti iz kompanije “Klika” održaće prezentaciju na temu "Big Data Analytics", namijenjenu svima onima koji imaju interesovanja usavršiti se i saznati više na navedenu temu. Predavanje će naročito koristiti studentima koji namjeravaju da učestvuju u takmičenju “EESTech chellenge”, kao vid pripreme za isto.

Prezentacija će se održati 21.12.2017. u 13:00h u malom amfiteatru (II sprat) Elektrotehničkog fakulteta.

Sve dodatne informacije možete dobiti na facebook stranici event-a;

https://www.facebook.com/events/133719293975123/

ili poslati upit na: eesteces@gmail.com