Uvod u menad¾ment

Napisao: Miodrag Forcan
13.12.2017

U prilogu su rezultati I kolokvijuma iz predmeta Uvod u menad¾ment.