Električna mjerenja

Napisao: Miodrag Forcan
28.11.2017

1. Termin za vježbanje povodom odbrane laboratorijskih vježbi iz predmeta Električna mjerenja je zakazan za ponedjeljak 4.12. Samostalne vježbe će se izvoditi u periodu od 8.00h do 9.00h.

2. Izvještaji sa laboratorijskih vježbi iz posljednjeg redovnog termina i dodatnog termina nadoknade se moraju predati u ponedjeljak 4.12. u periodu 9.00h - 13.00h. Izvještaje je potrebno ostaviti na predviđenom i označenom mjestu u predsoblju Laboratorije za električne mašine na 2. spratu zgrade fakulteta. Izvještaje je moguće ostaviti i u Laboratoriji za električna mjerenja, isti dan, u periodu termina vježbanja (8.00h - 9.00h).

3. Pregledani i ocijenjeni izvještaji će se moći preuzeti u utorak 5.12. u periodu 10.00h - 13.00h na predviđenom i označenom mjestu u predsoblju Laboratorije za električne mašine na 2. spratu zgrade fakulteta.

4. Odbrana laboratorijskih vježbi će se održati u redovnim terminima 7. i 8. decembra prema rasporedu sa grupama studenata, koji će biti objavljen naknadno.