Dekanat

Dekan:
Vanr. prof. dr Zoran Ljuboje
e-mail: dekan @ etf.ues.rs.ba

Prodekan za nastavu:
Doc. dr Božidar Popović
e-mail: prodekan-nastava @ etf.ues.rs.ba

Prodekan za naučnoistraživačku djelatnost i preduzetništvo:
Doc. dr Danijel Mijić
e-mail: prodekan-nauka @ etf.ues.rs.ba

Sekretar fakulteta:
Sanja Barović
e-mail: sekretar @ etf.ues.rs.ba
Telefon/Fax: 057 340 402

Tehnički sekretar:
Daliborka Ilić
e-mail: kontakt @ etf.ues.rs.ba
Telefon/Fax: + 387 57 342 788