Studijski program Elektroenergetika

 1. Ciljevi studijskog programa

Osim opštih ciljeva studijskog programa Elektroenergetika postoje i posebni:

 • osposobljavanje za praćenje i učestvovanje u istraživačko-naučnom radu u oblasti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije,
 • sticanje dovoljno širokog i sveobuhvatnog znanja o različitim vrstama obnovljivih izvora energije, kako bi bio sposoban da predlaže i provodi plan izgradnje potrebnih obnovljivih izvora energije,
 •  upoznavanje, razumijevanje i korišćenje složenih savremenih softverskih paketa koji su razvijeni za primjene u različitim oblastima elektroenergetike.
 1. Ishodi učenja

Posebni ishodi procesa učenja po završetku drugog ciklusa su:

 • profesionalno osposobljen naučno-stručni kadar sa dobro utemeljenim sposobnostima za samostalan ili ekipni naučno-istraživački rad iz različitih užih područja za oblast Elektroenergetika.
 1. Akademski naziv

Master elektrotehnike
 Oblast Elektroenergetika

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Elektrotehnički fakultet

STUDIJSKI PROGRAM: ELEKTROENERGETIKA
MASTER STUDIJ


V-2     PR – predavanja, V – vježbe, ECTS – broj kredita


R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r
I (IX) II (X)
PR V ECTS PR V ECTS
1. Metodologija naučnog rada 2 1 3,0 1. Izborni predmet EN - 5.4 2 2 5,0
2. Eksploatacija i upravljanje elektroenergetskim sistemima 3 2 6,0 2. Projekat - 3 4 2 5,0
3. Planiranje elektroenergetskih sistema 3 2 6,0 3. Završni master rad 15 20
4. Izborni predmet EN - 5.1 2 2 5,0 4.
5. Izborni predmet EN - 5.2 2 2 5,0 5.
6. Izborni predmet EN - 5.3 2 2 5,0 6.
  U K U P N O 14 11 30   U K U P N O 25 30
Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30 Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30

 

1. Lista izbornih predmeta


R.
br.
Predmeti   EN - 5.1, EN - 5.2,  EN - 5.3, EN - 5.4
biraju se iz grupe predmeta:
S e m e s t a r R.
br.
Predmeti   EN - 5.1, EN - 5.2,  EN - 5.3, EN - 5.4
biraju se iz grupe predmeta:
S e m e s t a r
I ili II (IX, X) I ili II (IX, X)
PR V ECTS PR V ECTS
1. Primjena mikroprocesora u el.energetici 2 2 5,0 1. Tehničko informacioni sistem distributivnih mreža 2 2 5,0
2. Upravljanje energetskim pretvaračima 2 2 5,0 2. Specijalizovani softveri u el.energetici 2 2 5,0
3. Kablovska tehnika 2 2 5,0 3. Električne instalacije specijalne namjene 2 2 5,0
4. Odabrana poglavlja iz distributivnih sistema 2 2 5,0 4. Pouzdanost el.energetske opreme i sistema 2 2 5,0
5. Elektrotermija 2 2 5,0 5. Obnovljivi izvori električne energije 2 2 5,0
6. Prelazni procesi u električnim mašinama 2 2 5,0 6. Regulacija elektroenergetskih sistema 2 2 5,0
7. Projektna dokumentacija 2 2 5,0 7. Upravljanje radnim procesima 2 2 5,0
8. Kvalitet električne energije 2 2 5,0 8.        
 1. Samostalna izrada projekata
  Student je u obavezi da uradi dva samostalna projekta: Projekat - 3 iz jednog od predmeta iz IX semestra, Projekat-4 iz jednog od predmeta iz X semestra. Kroz razradu programskih sadržaja broj predmeta u kojima se predviđa projekat može biti smanjen.
 1. Analiza nastavnog plana posle 5 godina studija (Master Degree)
  Svi odsjeci imaju zajednička prva 4 semestra, prvu i drugu godinu studija.
  Broj ispita: 52+8 (Praktična nastava, Projekat - 1,2,3,4, Praktičan rad-ferijalna praksa, Završni samostalan rad, Završni magistarski rad)
  Broj ECTS kredita: 300
  Broj samostalnih projekata: 4 (bez "Dnevnika praktičnog rada", "Završnog samostalnog rada" i "Završnog magistarskog rada")
  Broj izbornih predmeta: 11 iz grupe od 19+4 predmeta (4 predmeta se mogu birati sa drugih odsjeka)
  Ukupno opterećenje: 3870 sati, od toga: kroz predavanja 1665 (43,0%), kroz vježbe i ostalo 2205 (57,0%)