Prezime: Ime: Broj diplome: *Prilikom pretrage po imenu i prezimenu obavezan je unos naših slova (č,ć,ž,š,đ). Ako je slučaj da je prvo slovo imena ili prezimena Ž ili Š obavezno unijeti prvo slovo veliko!!!.
Godina upisa: Godina magistriranja:  
Pretraga završena
Pronađeno je 212 magistara
stranica 1 od 5


Prezime Ime
(Ime roditelja)
Godina upisa Br. Dipl. Datum Mag. Odsjek-Smjer
Šabanović Asif
(Muhamed)
1972105.06.1975.Automatsko upravljanje
Marinković Radomir
(Dušan)
1972210.06.1975.Automatsko upravljanje
Draganović Ljubiša
(Staniša)
1972310.07.1975.Automatsko upravljanje
Salčić Zoran
(Avdo)
1972423.09.1975.Informatika
Kulenović Adnan
(Esad)
1972516.02.1976.Informatika
Kantardžić Mehmed
(Muhamed)
1972617.06.1976.Informatika
Vlačić Ljubiša
(Božidar)
1974717.06.1976.Automatsko upravljanje
Bilić Nediljko
(Jako)
1972830.12.1976.Informatika
Gačanin Ešref
(Ibro)
1972922.04.1977.Informatika
Kreso Sead
(Sulejman)
19741009.06.1977.Automatika
Bratić Jovan
(Novica)
19721106.07.1979.Informatika
Bilalović Faruk
(Rašid)
19761225.12.1979.Automatika
Bjelić Drago
(Nikola)
19721326.12.1979Informatika
Herić Ilijas
(Muharem)
19771425.01.1980.Informatika
Hajduković Miroslav
(Pajo)
19771527.02.1980.Informatika
Majer Ivan
(Josip)
19761607.04.1980.Elektroenergetika
Zaćiragić Bakir
(Nedžad)
19741727.06.1980.Informatika
Mehić Nedžad
(Mustafa)
19761830.06.1980.Automatika i elektronika
Heleta Milenko
(Nikola)
19761913.10.1980.Elektroenergetika
Vukajlović Zlatibor
(Žarko)
19762016.10.1980.Informatika
Tahirović Izudin
(Velija)
19722116.10.1980.Automatsko upravljanje
Popović Mladen
(Božidar)
19742218.11.1980.Automatsko upravljanje
Stanković Slobodan
(Miodrag)
19762318.12.1980.Elektroenergetika
Vlahovljak Džemail
(Hajro)
19782419.12.1980.Elektroenergetika
Gačanović Rasim
(Sulejman)
19782519.12.1980.Elektroenergetika
Čičić Gordana
(Milorad)
19722629.12.1980.Informatika
Vugić Vezuv
(Meho)
19762702.02.1981.Automatika i elektronika
Čorlija Slobodan
(Damjan)
19762828.02.1981.Elektroenergetika
Sarajlić Muhamed
(Ešref)
19732921.04.1981.Informatika
Oručević Fahrudin
(Asim)
19763022.05.1981.Automatika i elektronika
Muharemović Alija
(Jakuf)
19793105.06.1981.Elektroenergetika
Zupančić Miroslava
(Anton)
19763218.06.1981.Automatika i elektronika
Lagumdžija Zlatko
(Salko)
19773322.06.1981.Informatika
Avlijaš Nenad
(Aleksa)
19773423.06.1981.Informatika
Vujović Milan
(Krsto)
19723503.07.1981.Automatika
Husović Nazif
(Nedžib)
19763605.11.1981.Informatika
Milojević Vladimir
(Milenko)
20083704.03.2017.Elektroenergetika
Ćorović Đoko
(Mišo)
19773714.07.1982.Elektroenergetika
Kostijal Mladen
(Berislav)
19773821.04.1982.Automatika i elektronika
Miskin Ljubo
(Milovan)
19763918.06.1982.Elektroenergetika
Cvetanović Žarka
(Vitomir)
19774025.06.1982.Automatika i elektronika
Lagumdžija-Kulenović Azra
(Mesud)
19724128.06.1982.Informatika
Pašić Jasna
(Roman)
4201.09.1982.
Abdul Yima Hassan
(Flayh)
19784303.10.1983.Informatika
Čičić Ermin
(Safet)
19774423.06.1983.Elektroenergetika
Grđić Boriša
(Milivoj)
19774527.05.1983.Informatika
Rusanov Nikola
(Nikola)
19784619.10.1983.Elektroenergetika
Perkić Božo
(Ivo)
19774708.11.1983.Elektroenergetika
Škapurević Muriz
(Omer)
19774816.11.1983.Automatika i elektronika
Bašić Radomir
(Ibrahima)
19774929.12.1983.Automatika i elektronika
stranica 1 od 5