Kontakt podaci fakulteta

Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

Dekan:
prof. dr Zoran Ljuboje

PDV broj:
4400592530093

Kontakt informacije službi
Naziv Email Telefon Faks
Fakultet kontakt @ etf.ues.rs.ba +387(0)57 342 788 +387(0)57 342 788
Tehnički sekretar daliborka.ilic @ etf.ues.rs.ba +387(0)57 342 788  
Sekretar fakulteta sekretar @ etf.ues.rs.ba +387(0)57 340 402 +387(0)57 340 402
Studentska služba ssluzba @ etf.ues.rs.ba +387(0)57 340 616  
Računovodstvo racunovodstvo @ etf.ues.rs.ba +387(0)57 340 307 +387(0)57 340 307
Biblioteka biblioteka @ etf.ues.rs.ba  +387(0)57 340 628  
 
E-mail adrese nastavnog osoblja


E-mail adrese stalno zaposlenog nastavnog osoblja su u formatu ime.prezime @ etf.ues.rs.ba