Nastavnici i saradnici

Podaci se prikazuju iz aplikacije eNIR.etf.unssa.rs.ba

Prezime i ime Zvanje Titula
Ajkalo Srđan   Magistar elektrotehnike 
Banjanin Mladen Docent  Doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo 
Bjelica Ognjen ViÅ¡i asistent  Magistar elektrotehnike 
BoÅ¡ković Marko Asistent  Master elektrotehnike 
Cincar Nada   Magistar tehničkih nauka 
Ćosović Jelena Asistent  Diplomirani inženjer elektrotehnike 
Ćosović Marijana Docent  Doktor tehničkih nauka 
Davidović Nikola ViÅ¡i asistent  Magistar tehničkih nauka 
Ikić Marko ViÅ¡i asistent  Magistar elektrotehnike 
Janković Dragan    
Jokić Dejan ViÅ¡i asistent  Doktor tehničkih nauka 
Jokić Srđan ViÅ¡i asistent   
Kosmajac Dijana Asistent  Master inženjer elektrotehnike i računarstva 
Kovačević Budimir   Diplomirani inženjer elektrotehnike 
Kovačević Darko Lektor  Doktor lingvističkih nauka 
Krstajić Božidar Redovni profesor  Doktor tehničkih nauka 
Lale Srđan ViÅ¡i asistent  Magistar elektrotehnike 
Ljuboje Zoran   Vanredni profesor 
Lubura Slobodan Vanredni profesor  doktor tehničkih nauka 
Maksimović Mirjana   Doktor tehničkih nauka 
Mijić Danijel Docent  Doktor tehničkih nauka 
Milinković Snježana   Magistar tehničkih nauka 
Novaković Bojana ViÅ¡i asistent  Magistar elektrotehnike 
Obradović Slobodan Vanredni profesor  doktor tehničkih nauka 
Pavlović NataÅ¡a ViÅ¡i asistent  Magistar matematičkih nauka 
Popović Božidar Docent   
Popović NataÅ¡a ViÅ¡i asistent  Magistar tehničkih nauka 
Pržulj Željko    
Ristović Krstić Milica ViÅ¡i asistent  Magistar elektrotehnike 
Å ekara Tomislav    
Simović Aleksandar Docent  Doktor tehničkih nauka 
Å oja Milomir Vanredni profesor  doktor tehničkih nauka 
Å uka Darko ViÅ¡i asistent  Magistar tehničkih nauka 
Vujović Vladimir   Magistar elektrotehnike  
Vuković Goran   diplomirani inženjer elektrotehnike