Istočno Sarajevo

Ljetna škola

MODERNI MEHATRONIČKI SISTEMI

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizuje četvrtu Ljetnu školu sa modulom pod nazivom Moderni mehatronički sistemi. Cilj navedenog modula je upoznavanje polaznika sa programiranjem robota Mitsubishi te programiranja FESTO proizvodnih stanica sa Siemens PLC kontrolerima.

(http://www.etf.unssa.rs.ba/http://www.youtube.com/watch?v=-otUibI7hSc)

Uslovi za prijavu su da student pohađa završnu godinu osnovnog studija ili master studij i da ima predznanja iz robotike, industrijskih sistema i PLC-ova. Uz prijavu potrebno je priložiti motivaciono pismo. Broj kandidata je ograničen na 26 polaznika gdje je za studente ETF I. Sarajevo planirano 8 mjesta. Ljetna škola je besplatna pa polaznici plaćaju samo materijale u iznosu od 20KM. Polaznici mogu biti smješteni u studentskom domu.

Cijena smještaja (za studente koji nisu korisnici studentskog doma) je 80 € za 8 noćenja sa doručkom. Troškove dolaska u I. Sarajevo plaćaju polaznici.

Ljetna škola počinje sa radom u ponedeljak 1.8.2016. i traje 7 dana zaključno sa nedeljom 7.8.2016. Petak je planiran za organizovani obilazak Sarajeva. Prijava kandidata vrši se na adresu:

summer.school@etf.unssa.rs.ba do 30. 6. 2016.

Osvrt na prethodne godine

Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu održane su tri Ljetne škole kao i razmjena studenata sa Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad. Navedenu Ljetnu školu pohađalo je 70 studenta sa 11 Univerziteta:

 • Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo,
 • Fakultet tehničih nauka Novi Sad,
 • Fakultet elektrotehnike i informacionih tehnologija Skoplje,
 • Elektrotehnički fakultet Sarajevo,
 • Elektrotehnički fakultet Tuzla,                                                                                                                    
 • Elektrotehnički fakultet Beograd,
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb,
 • Fakultet informacionih tehnologija Ljubljana,
 • Fakultet informacionih tehnologija Slobomir P Uni. Doboj,
 • Tehnički Univerzitet Beč,
 • Elektrotehnički fakultet Podgorica.

  

Laboratorije

Laboratorija za robotiku i mehatroniku

Laboratorija za PLC

 

Dokumenti

Izvještaj radne grupe

Prvi poziv

Ljetna škola 2013 - ODLUKA

Ljetna škola 2014 - ODLUKA

Senat - ODLUKA

 

Učesnici